have cause to complain

  1. Verb şikâyete hakkı olmak
  2. Verb şikâyete neden olmak