have cause to complain

  1. Fiil şikâyete hakkı olmak
  2. Fiil şikâyete neden olmak