have no earthly chance

  1. Verb hiç şansı olmamak