have practical control of

  1. Verb fiilen kontrolü altında olmak