have sb's complete confidence

  1. Verb birinin tam güvenine mazhar olmak