high watermark

  1. taşkın işareti
  2. en yüksek su işareti
suyun (taşkın esnasında) en çok yükseldiği nokta/düzey, taşma düzeyi. Noun
doruk, en fazla gelişme/ilerleme/başarı noktası. Noun