hippo

  1. Noun, Biology suaygırı (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. Noun (bkz: hippopotamus )
“at”.
ör.:
hippodrome. Prefix