hold firm to one's belief

  1. Verb inancına sımsıkı sarılıp elden bırakmamak