hold out a promise to sb

  1. Verb birini bir şey için ümitlendirmek