hold out little hope for recovery

  1. Verb iyileşmek için pek ümidi olmamak