hour clause

  1. zaman klozu (katastrofik hasar fazlası reasüransında tek bir olayın meydana geldiği süreyi tanımlayan kloz