humanitarian

  1. Adjective insani
  2. insancıl, insaniyetçi, insanlığın iyiliğine/refahına/yücelmesine yönelik, insanî, insaniyetperver (kimse/eylem).
  3. hayırsever, merhametli, şefkatli (kimse).
  4. (a) Hz. İsanın Allah değil insan olduğuna inanan (kimse), (b) insanın baş görevi insaniyetin yücelmesine
    çaba sarfetmek olduğuna inanan (kimse), (c) insanın dine başvurmadan kendi gayretiyle kemale erişebileceğine inanan (kimse).
insani yardım Noun, Politics-Intl. Relations
insani yardım görevlisi Noun
insancıl kaygılar Noun
insanlık krizi Noun, Politics-Intl. Relations
insancıl hukuk Noun, International Law
İnsani Yardım Vakfı Proper Name, Organizations
Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi
Uluslararası İnsani Yardım Taahhüt Konferansı Proper Name, Law