humanitarian

  1. Sıfat insani
  2. insancıl, insaniyetçi, insanlığın iyiliğine/refahına/yücelmesine yönelik, insanî, insaniyetperver (kimse/eylem).
  3. hayırsever, merhametli, şefkatli (kimse).
  4. (a) Hz. İsanın Allah değil insan olduğuna inanan (kimse), (b) insanın baş görevi insaniyetin yücelmesine
    çaba sarfetmek olduğuna inanan (kimse), (c) insanın dine başvurmadan kendi gayretiyle kemale erişebileceğine inanan (kimse).
insani yardım İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
insani yardım görevlisi İsim
insancıl kaygılar İsim
insanlık krizi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
insancıl hukuk İsim, Uluslararası Hukuk
İnsani Yardım Vakfı Özel Isim, Kurum İsimleri
Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi
Uluslararası İnsani Yardım Taahhüt Konferansı Özel Isim, Hukuk