identification mark

  1. özellikle bir ürün üzerindeki tanıtıcı damga (mühür
  2. yükün üzerinde (veya ambalajında) bulunması gerekli olan tanımlayıcı işaretler
  3. tanıtma işareti
  4. damga
  5. alameti farika
  6. tanıtma sosi
  7. marka