illuminate a difficult passage in a book

  1. Verb bir kitaptaki zor bir ibareyi açıklamak