improbable

  1. Adjective olanaksız, (vukuu) imkânsız, umulmayan, gayrımuhtemel.
    an improbable story.