improve one's offer

  1. Verb birinin teklif ettiğinden daha çok para vermek