in accordance with the provisions set out below

  1. aşağıda sözü edilen hükümler çerçevesinde
  2. aşağıdaki kanun hükümlerine göre
aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek Verb