in fact and in law

  1. kanunen ve fiilen
kanuni ve fiili dayanakları olmak Verb
kanunen ve fiilen caiz olmak Verb
kanunen ve fiilen