in part

  1. kısmen, bir bakıma, bir dereceye kadar.
    The crop failure was due in part to the drought.
kısmen onamak Verb, Law
malların bir kısmının gönderilmesi
kısmi teslimat
kısmi sevkiyat
kısmi sevkıyat
kısmen veya tamamen Adverb
kısmi ödeme yapmak Verb
kısmen ödemek Verb
kısmen ödemek Verb
kısmi ödeme
kısmen bozmak Verb, Law
kısmen geçersiz
kısmen veya tamamen Adverb
kısmi ödeme ile
üretim masraflarına kısmen katılmak Verb
kısmi ödeme üzerinde anlaşmak Verb
kısmi ödeme olarak kabul etmek Verb
...'in ilgili kısmı şu şekildedir: "..."
Olimpiyat Oyunları'na katılmaktan mahrum edilmek Verb
kısmen yerine getirmeme
ne de parmağı olmak Verb
bir komploda parmağı olmamak Verb
bir şeyde rolü olmamak Verb
bir şeyde katkısı olmamak Verb
(a) dostça, hoşgörü ile, gönül hoşluğu ile, tatlılıkla, iyi niyetle, iyi tarafı(nı).
He took the teasing in good part.
büyük ölçüde Adverb
ilgili bölümünde Noun, Law
trenin baş kısmında
rolünü çok iyi oynamak Verb
tiyatro salonunun her köşesinden duyulmak Verb
bir oyundaki rolünü abartılı oynamak Verb
parlamentoda önemli rol oynamak Verb
maaşnın bir bölümünü avans olarak almak Verb
maaşının bir bölümünü avans olarak almak Verb
bir şeyde faal rol oynamak Verb
bir şeyde faal rol almak Verb
bir şeyde rolü olmamak Verb
bir şeyde rolü olmamak Verb
(bir şeye) katılmak Verb
bir yarışmaya katılmak Verb
bir konferansa katılmak Verb
konferansa katılmak Verb
bir konuşmaya katılmak Verb
gösteriye katılmak Verb
bir gösteriye katılmak Verb
bir müzakereye katılmak Verb
bir çete soygununa karışmak Verb
bir piyangoya iştirak etmek Verb
bir suikaste karışmak Verb
soyguna karışmak Verb
bir eyleme katılmak Verb
piyangoya iştirak etmek Verb
bir şeyi iyi tarafından almak Verb
bir şeyde ne çıkarı