1. kısmen, bir bakıma, bir dereceye kadar.
    The crop failure was due in part to the drought.
kısmen onamak Fiil, Hukuk
malların bir kısmının gönderilmesi
kısmi teslimat
kısmi sevkiyat
kısmi sevkıyat
kısmen veya tamamen Zarf
kısmi ödeme yapmak Fiil
kısmen ödemek Fiil
kısmen ödemek Fiil
kısmi ödeme
kısmen bozmak Fiil, Hukuk
kısmen geçersiz
kısmen veya tamamen Zarf
kısmi ödeme ile
üretim masraflarına kısmen katılmak Fiil
kısmi ödeme üzerinde anlaşmak Fiil
kısmi ödeme olarak kabul etmek Fiil
...'in ilgili kısmı şu şekildedir: "..."
Olimpiyat Oyunları'na katılmaktan mahrum edilmek Fiil
kısmen yerine getirmeme
ne de parmağı olmak Fiil
bir komploda parmağı olmamak Fiil
bir şeyde rolü olmamak Fiil
bir şeyde katkısı olmamak Fiil
(a) dostça, hoşgörü ile, gönül hoşluğu ile, tatlılıkla, iyi niyetle, iyi tarafı(nı).
He took the teasing in good part.
büyük ölçüde Zarf
ilgili bölümünde İsim, Hukuk
trenin baş kısmında
rolünü çok iyi oynamak Fiil
tiyatro salonunun her köşesinden duyulmak Fiil
bir oyundaki rolünü abartılı oynamak Fiil
parlamentoda önemli rol oynamak Fiil
maaşnın bir bölümünü avans olarak almak Fiil
maaşının bir bölümünü avans olarak almak Fiil
bir şeyde faal rol oynamak Fiil
bir şeyde faal rol almak Fiil
bir şeyde rolü olmamak Fiil
bir şeyde rolü olmamak Fiil
(bir şeye) katılmak Fiil
bir yarışmaya katılmak Fiil
bir konferansa katılmak Fiil
konferansa katılmak Fiil
bir konuşmaya katılmak Fiil
gösteriye katılmak Fiil
bir gösteriye katılmak Fiil
bir müzakereye katılmak Fiil
bir çete soygununa karışmak Fiil
bir piyangoya iştirak etmek Fiil
bir suikaste karışmak Fiil
soyguna karışmak Fiil
bir eyleme katılmak Fiil
piyangoya iştirak etmek Fiil
bir şeyi iyi tarafından almak Fiil
bir şeyde ne çıkarı