in proportion to ...

  1. Adverb ... ile orantılı olarak
oransal olarak
'e nisbeten