in the event that

  1. Conjunction, Law eğer … ise
  2. Conjunction, Law … olması halinde
  3. Conjunction, Law … ise
  4. eğer, şayet, … olduğu takdirde, … olması halinde, … ise.
    In the event that the roads are icy, we will
    not come: Yollar buzlu olursa gelmeyiz.
kazara gelecek olursa