in- crowd

  1. belirli bir modayı izleyiciler grubu
sıkıştırmak Verb
kalabalık/kütle halinde girmek, doluşmak.
kalabalıkta birini seçmek Verb
içeri üşüşen kalabalık
yasak savmak, ilk bakışta isteğe uygun görünmek, (inceden inceye muayene edilmezse) şayanı kabul olmak.

It might pass in a crowd: İyi değil ama, yasak savar (hiç yoktan iyi).
kalabalıkta arkadaşlarını seçmek Verb
kalabalıkta bir arkadaşı tespit etmek Verb
herkes tarafından görülmek Verb