sıkıştırmak Fiil
kalabalık/kütle halinde girmek, doluşmak.
kalabalıkta birini seçmek Fiil
içeri üşüşen kalabalık
yasak savmak, ilk bakışta isteğe uygun görünmek, (inceden inceye muayene edilmezse) şayanı kabul olmak.

It might pass in a crowd: İyi değil ama, yasak savar (hiç yoktan iyi).
kalabalıkta arkadaşlarını seçmek Fiil
kalabalıkta bir arkadaşı tespit etmek Fiil
herkes tarafından görülmek Fiil