incursion

  1. Noun akın, baskın, hücum, saldırı.
    The government strengthened the border against any possible incursion by guerillas.
  2. Noun tecavüz.
  3. Noun istilâ, basma, kaplama, bürüme.
    the incursion of sea water. The impressive incursion of the computer
    into the home and office.
  4. Noun giriş, intisap, duhul.
yağmacı akını
düşman akını