indirect evidence

  1. dolaylı delil
  2. karine mahiyetinde delil
  3. karine niteliğindeki delil