induce someone to change his mind

  1. Verb birini fikrini değiştirmeye teşvik etmek