inform one's people

  1. Verb akrabalarına bildirmek