insurance department

  1. Noun sigorta bürosu
Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı Noun, Organizations
teftiş dairesine bir sigorta şirketinin mali mesuliyet sigortası poliçesini ibraz etmek Verb