insurance department

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
teftiş dairesine bir sigorta şirketinin mali mesuliyet sigortası poliçesini ibraz etmek Fiil