intend an action

  1. Verb bir eylemde bulunma niyetinde olmak
  2. Verb bir şey kastetmek