intend an action

  1. Fiil bir eylemde bulunma niyetinde olmak
  2. Fiil bir şey kastetmek