introduce a business

  1. Verb yeni bir iş başlatmak
bir işe yeni fikirler getirmek Verb