invalidating cause

  1. geçersiz kılan neden
  2. fesih sebebi