jail

  1. cezaevi, tutuk evi, hapishane, hapis, zindan,
    argo kodes.
  2. tutuklamak, hapsetmek, hapse atmak, hapishaneye kapamak,
    argo kodese atmak/tıkmak.
gözaltıına alınmak Verb
hapishaneden kaçmak Verb
hapishaneden kaçış
birini hapse göndermek Verb
(US) belediye hapishanesi
hapiste tutulma
hapsettirmek Verb
içeri atmak Verb
birini hapisten kaçırmak Verb
götürmek Verb
şehir hapishanesi
hapishane kuşu
sık sık hapishaneye düşen kişi
(İngiliz yasalarına göre) mahpusları mahkemeye sevkederek cezaevini boşaltma. Noun
mahpusları kuvvet zoru ile serbest bırakma. Noun
toplu firar Noun, Law
tifüs.
(US) hapis cezası
hapis cezası Noun, Criminal Law
hapis cezası Noun, Criminal Law
hapis cezasına çarptırılmak Verb
hapis cezası hükmü giymek Verb