1. cezaevi, tutuk evi, hapishane, hapis, zindan,
    argo kodes.
  2. tutuklamak, hapsetmek, hapse atmak, hapishaneye kapamak,
    argo kodese atmak/tıkmak.
gözaltıına alınmak Fiil
hapishaneden kaçmak Fiil
hapishaneden kaçış
birini hapse göndermek Fiil
(US) belediye hapishanesi
hapiste tutulma
hapsettirmek Fiil
içeri atmak Fiil
birini hapisten kaçırmak Fiil
götürmek Fiil
şehir hapishanesi
hapishane kuşu
sık sık hapishaneye düşen kişi
(İngiliz yasalarına göre) mahpusları mahkemeye sevkederek cezaevini boşaltma. İsim
mahpusları kuvvet zoru ile serbest bırakma. İsim
toplu firar İsim, Hukuk
tifüs.
(US) hapis cezası
hapis cezası İsim, Ceza Hukuku
hapis cezası İsim, Ceza Hukuku
hapis cezasına çarptırılmak Fiil
hapis cezası hükmü giymek Fiil