jeopardize

  1. Transitive Verb tehlikeye atmak/maruz bırakmak, tehlike yaratmak, tehlikeli/nazik duruma düşürmek.
işinde zarar ziyanı göze almak Verb
mali durumunu tehlikeye düşürmek Verb
mali durumunu tehlikeye düşürmek Verb
menfaatlerini tehlikeye sokmak Verb
menfaatlerini tehlikeye sokmak Verb
hayatını tehlikeye atmak Verb
birinin menfaatlerini tehlikeye düşürmek Verb