joint contract

  1. türlü kişilerin ifasını ortaklaşa üstlendikleri veya ortaklaşa ifasını talep hakkını haiz bulundukları akit
  2. türlü kişilerin ifasını üstlendikleri veya ortaklaşa ifasını talep hakkını haiz bulundukları akit
müşterek müteselsil alacak