jolly into

  1. gönlünü yapmak, tatlı sözlerle kandırmak/razı etmek.
    He jollied her into going with them.