judge of fact (de facto)

  1. fiili hâkim
  2. resmen atanarak fiilen göreve başlayan
  3. ancak henüz yasal yemin yükümlülüğünü yerine getirmemiş hâkim