justify bail

  1. Verb kefaletin kabulü için mahkemeyi yemin ve sair delillerle tatmin ve ikna etmek