justify bail

  1. Fiil kefaletin kabulü için mahkemeyi yemin ve sair delillerle tatmin ve ikna etmek