kabak

  1. Adjective bald
  2. Adjective hairless
  3. Adjective bare
  4. Adjective naked
to hold the bag Verb
to be on the mat Verb
(melon , water-melon) to turn out unripe and tasteless Verb
stuffed zucchini Noun, Food-Kitchen
bareheaded
pumpkin Adjective

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Kabakgillerden, birçok ... gövdeli bitki
  2. Uzunlamasına ikiye bölünmüş su kabağının üzerine ... yapılmış basit bir çalgı