1. Sıfat bald
  2. Sıfat hairless
  3. Sıfat bare
  4. Sıfat naked
to hold the bag Fiil
to be on the mat Fiil
(melon , water-melon) to turn out unripe and tasteless Fiil
stuffed zucchini İsim, Gıda ve Mutfak
bareheaded
pumpkin Sıfat

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kabakgillerden, birçok ... gövdeli bitki
  2. Uzunlamasına ikiye bölünmüş su kabağının üzerine ... yapılmış basit bir çalgı