keep down a people

  1. Verb bir halkı baskı altında tutmak
halkı kuvvetle sindirmek Verb
bir halkı kuvvetle sindirmek Verb