keep one's counsel

  1. Verb sır saklamak, kimseye bir şey söylememek.
  2. Verb fikrini kendine saklamak