keep one's foot

  1. Verb düşmemek
  2. Verb kaymamak
  3. Verb görgü kurallarını gözetmek