keep one's tenant house in habitable repair

  1. Verb kiraya verdiği evin oturulabilir halde onarımını sağlamak