key community leader

  1. bir topluluğun başta gelen şahsiyeti